O carte recentă și site-ul web asociat discută pașii necesari pentru abordarea și chiar inversarea încălzirii actuale a sistemului climatic. Proiectul, cunoscut sub numele de „Drawdown” (Declinul), conține hărți, măsuri, modele și descrie 100 din cele mai relevate soluții pentru încălzirea globală. Pentru fiecare soluție, echipa Drawdown descrie istoricul, impactul pe care îl are carbonul, costul și economiile relative, calea către implementare și modul de funcţionare. Declinul este acel moment în care concentrația gazelor cu efect de seră din atmosferă începe să scadă pe o bază anuală.

Dioxidul de carbon atmosferic s-ar stabiliza probabil înainte ca lumea să nu mai emită (pe bază netă) dioxid de carbon din surse antropice. Acest lucru se datorează acțiunii oceanelor și decalajului din absorbția dioxidului de carbon pe care îl manifestă. Emisiile nete de dioxid de carbon de 6-10 Gt pe an (în prezent, 40 Gt pe an) sunt posibile în timp ce se stabilizează dioxidul de carbon din atmosferă, dar emisiile nete trebuie să ajungă în cele din urmă la zero pentru a scădea dioxidul de carbon atmosferic și pentru a continua această tendință. Chiar și atunci, scăderea va fi foarte lentă având în vedere cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă și rata la care o poate absorbi oceanul, cel puțin până când straturile superficiale devin în mare parte saturate. Procesele ulterioare care implică fixarea carbonului în sedimentul oceanic și absorbția acestuia prin mineralizare se vor încheia în mii de ani.

„Declinul” este o lucrare cuprinzătoare și acoperă nu doar soluțiile energetice, cum ar fi înlocuirea utilizării combustibililor fosili cu surse regenerabile de energie, ci și schimbările sociale, cum ar fi nevoia de a educa fetele din țările în curs de dezvoltare. Educația este legată de mortalitatea infantilă, ratele natalității și, prin urmare, de tendințele populației pe termen lung, care, la rândul lor, influențează consumul de energie și, prin urmare, emisiile. În cadrul site-ului apare o listă a abordărilor, cu Managementul agentului frigorific în partea de sus a listei. Se pretinde că o schimbare în această zonă este echivalentă cu 90 Gt CO2, dar aceasta este o poveste mai complexă, având în vedere că agenții frigorifici sunt, în cea mai mare parte, poluanții climatici de scurtă durată (SLCP). Am discutat acest lucru într-o postare în octombrie anul trecut, la scurt timp după ce Părțile la Protocolul de la Montreal au fost de acord cu amendamentul Kigali care vizează acești agenți frigorifici.

În timp ce lista cuprinde domenii cum ar fi generarea de energie electrică, schimbarea utilizării terenurilor și transportul, aceasta nu prevede foarte multe pentru procesele industriale, dar se pare că se bazează pe ele pe deplin pentru a aduce schimbări sistemice. Construirea turbinelor eoliene, dezvoltarea tranzitului în masă, dezvoltarea centralelor nucleare, fabricarea izolațiilor și automatizarea clădirilor vor necesita fabricarea pe scară largă și producția semnificativă de substanțe chimice și materiale. Astăzi, numai aceste activități reprezintă 8 Gt de emisii globale de dioxid de carbon, aproape la fel ca transportul. Activitățile noi, cum ar fi construirea a sute de TWh-uri de acumulare a bateriilor, ar putea exacerba aceste emisii. Sunt incluse în acest sens emisii semnificative din procesele în sine, cum ar fi dioxidul de carbon din reducerea minereului de fier pentru a produce fier / oțel și calcinarea calcarului pentru a obține ciment.

Aceste activități sunt printre cele mai dificil de decarbonizat și duc la necesitatea captării și stocării carbonului (CSC). Captarea și stocarea geologică a emisiilor provenite din fabricarea cimentului poate fi mult mai simplă decât încercarea de a găsi înlocuitori, dezvoltarea unor căi de proces alternative sau încercarea de a compensa emisiile prin reîmpădurire. Cele o sută de soluții oferite pe site-ul Drawdown nu menționează în mod specific stocarea geologică a dioxidului de carbon, dar se aventurează în domenii precum captarea dioxidului de carbon din aer. În timp ce aceasta din urmă poate oferi o variantă utilă pentru combustibilii sintetici, nu va face deloc diferența în cazul dioxidului de carbon atmosferic dacă nu există o stocare pe scară largă.

„Drawdown” este o lucrare interesantă, dar nu rezolvă adevărata provocare asociată cu emisiile nete zero, fără a mai vorbi despre declinul real al carbonului din atmosferă. Aceste aspecte sunt abordate cu mult mai multă rigoare în recenta publicație Shell „A Better Life With a Healthy Planet: Pathways to Net-Zero Emissions” (O viață mai bună cu o planetă sănătoasă: Căi către emisii net-zero) și în cartea mea viitoare „Putting the Genie Back: Solving the Climate and Energy Dilemma” (Întoarcerea Duhului înapoi în lampă: rezolvarea dilemei energiei şi climei).

Sursa: https://blogs.shell.com

Foto: freepik