Menu

Regulament oficial al campaniei promotionale “Shell Helix Mate”

(15 Martie 2021 – 15 Aprilie 2021)

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul campaniei promoţionale “SHELL HELIX MATE” este SC ELGEKA-FERFELIS ROMANIA SA, cu sediul social în Bucureşti, Str Drumul intre Tarlale 150-158, Sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J40/6936, Cod Fiscal RO 4071993, avand cont bancar RO81 BACX 0000 0002 6306 8000, deschis la Unicredit Bank, Reprezentant oficial Shell Lubricants in Romania, reprezentata legal prin Dl. Ioannis Ferfelis, Director General denumita in continuare “Organizator”

ARTICOLUL 2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania este organizată şi se desfăşoară in Bucuresti în perioada 15 Martie – 15 Aprilie 2021, in service-urile auto independente deservite de Organizator, denumite in contiuare “Parteneri”.

ARTICOLUL 3. DREPTUL ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

3.1. La aceasta campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii campaniei (15 Martie 2021), cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, client al unuia din parteneri si care accepta termenii si conditiile prezentului regulament.

3.2. Persoanele enumerate la punctul 3.1 de mai sus vor fi denumite in cele ce urmeaza “Participanti”.

ARTICOLUL 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. In vederea participarii la Campanie, Participantii trebuie sa scaneze codul QR ce se regaseste la finalul video-ului ce ruleaza pe dispozitivul electronic amplasat in salilele de asteptare ale Partenerilor.

4.2. Acestia vor fi directionati catre pagina Shell pentru vizualizarea chestionarului

4.3. Acestia pot raspunde la chestionar, iar raspunsurile corecte vor fi premiate

4.4. Premiile constau in urmatoarele articole promotionale Shell: sapca Ferrari Kids sau Velocita Cars (masinuta Ferrari)

4.5. Premiile vor fi acordate astfel: primii 20 de participanti care au raspuns corect chestionarului vor primi articolul promotional Sapca Ferrari Kids, iar urmatorii 80 participanti care au raspuns corect chestionarului vor primi articolul promotional Velocita Cars (masinuta Ferrari).

ARTICOLUL 5: ANUNRTAREA CASTIGATORILOR SI PRIMIREA PREMIILOR

5.1. Participantii vor primi un email in care se va vedea daca raspunsurile au fost cele corecte.

5.2 Premiile vor fi trimise prin posta la adresa indicata de catre Participanti

ARTICOLUL 6: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei Promotionale, prelucreaza datele personale ale Participantilor si Co-participantilor la aceasta Promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3988.

6.2. Prin inscrierea la Promotie Participantii si Co-participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

6.3. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal in legatura cu Participantii.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai in conditiile prevazute de Legea nr.677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

6.4. Participarea la Promotie echivaleaza cu acceptarea de catre Participant si Co-participant sa primeasca mesaje comerciale conform dispozitiilor legii nr. 365/2002 privind comertul electronic.

6.5. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor participant si co-participanti care au furnizat datele cu caracter personal.

6.6. Astfel, acordul exprimat in conformitate cu prezenta sectiune presupune ca datele personale ale Participantilor si Co-participantilor sa intre in baza de date a Organizatorului si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea Organizatorului, inclusiv prin modalitatea prevazuta la art. 6.8.

6.7. Organizatorul se obliga sa le respecte Participantilor si Co-participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa Organizatorului.

6.8. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing si a operatorului de marketing direct al Organizatorului, care vor utiliza datele respective numai si exclusiv pentru Organizator, fara a fi procesate sau introduse de aceste persoane in vreo alta baza de date.

6.9. Pentru orice sugestii sau reclamatii legate de prezenta campanie promotionala va puteti adresa departamentului de marketing al SC Elgeka-Ferfelis Romania SA – pe mail la adresa: [email protected] sau telefonic la numarul 021 204 66 00.

 

ORGANIZATOR

SC Elgeka-Ferfelis Romania SA

Share This