REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

SHELL HELIX WRC

01 IUNIE – 31 IULIE 2024

 

 1. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
  • Initiatorul Campaniei (denumita in continuare „Campania”) este ELGEKA – FERFELIS ROMANIA SA („Initiatorul”), o societate din Romania, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Str. Drumul Intre Tarlale, Nr.150-158, Et.2, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6936/2008, avand Codul Unic de Inregistrare RO4071993, cont bancar IBAN RO81BACX0000000263068000, deschis la banca UNICREDIT BANK SA.
  • Campania se desfasoara prin intermediul agentiei C. TOTAL BRANDING PARTNERS S.R.L. (denumita in continuare „Agentia  1”) cu sediul in Pitesti, str.Exercitiu, nr 107, 110200, jud Arges, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J03/1679/2004, cod unic de înregistrare RO 16830264, cont bancar IBAN RO80 BACX 0000 0022 9582 0000 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Domenii, reprezentata de dl Andrei Serbulea, Administrator

1.3 In parteneriat cu agentia Trust Vision SRL (denumita in continuare „Agentia 2”) cu sediul social in Bucuresti, Str. Berzei Nr 9, Corp C Ap 11, si punct de lucru si corespondenta in Bucuresti, Sector 1, Bd. Bucurestii Noi, Nr 30 C, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8697/2002, avand Codul Unic de inregistrare RO 14864023.

 1. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://uleiuri-lubrifianti.com.ro/campaniehyundai, in sectiunea Regulament, sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la adresa Municipiul Bucuresti, Str. Drumul Intre Tarlale, Nr.150-158, Et.2, Sector 3 sau la Infoline 021 204 66 00 (numar cu tarif normal) de luni pana vineri intre orele 9:00-17:00, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei.

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, urmand ca astfel de modificari sau schimbari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea acestora in mod official pe toate canalele de comunicare prin care regulamentul a fost facut public in prima instanta, la monentul anuntarii Campaniei promotionale. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul https://uleiuri-lubrifianti.com.ro/campaniehyundai ,  cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

 1. Campania este organizata pe intreg teritoriul Romaniei, in reteaua de service-uri HYUNDAI mentionate in Sectiunea 4, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.2. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 1. Campania se desfasoara in reteaua de service-uri HYUNDAI si va fi lansata la data de 01 IUNIE 2024, ora 00:00 si va dura pana la data de 31 IULIE 2024, ora 23:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei’’). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata.

2.1. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 1. SECTIUNEA 4. SERVICE-URI PARTICIPANTE

4.1 La Campanie participa service-uri HYUNDAI de pe teritoriul Romaniei, denumite in continuare “Service-uri Participante”:

DenumireaAdresaLocalitateJudet
AGENCY AUTOMOBILE S.R.L.Str. Isacciei nr. 127CTulceaTulcea
AUTOMAR S.R.L./PROLEASINGStr.Laboratorului nr.33PloiestiPrahova
AUTOSIB S.R.L.str.Nicolae Teclu nr.5SibiuSibiu
AUTOUNIVERSAL SRLStr. PORTULUI 54-56GalatiGalati
AUTODEL MOTORS SERVICES SRLB-dul Sofia Vicoveanca, nr. 52SuceavaSuceava
BRODMI SRLStr.Stolniceni nr.246RAMNICU VALCEAVALCEA
CARBENTA S.R.L.Str.Fabricilor nr.2BOradeaBihor
CASA AUTO S.R.L. IASISos. Pacurari 177IasiIasi
DI BAS PRAHOVASos Centura de Est Nr. 48, Jud PrahovaPloiestiPrahova
CENTRAL MOTORS S.R.L.Cart. Viisoara, Nr. 301ABistritaBistrita Nasaud
COLINA MOTORS S.R.L./ RoadhillSoseaua Oltenitei nr. 181Popesti LeordeniIlfov
CSIBESZ SERVICE SRLStrada Harghita, Nr. 95Miercurea Ciuc Jud. Harghita
DI BAS AUTO  BUCURESTISos. Fundeni, Nr. 260-262, Sector 2Bucurestisector 2
DAB AUTO SERV S.R.L.Str. CORNUL LUNCII 2-4BucurestiBucuresti
EXCLUSIV AUTO ENB S.R.L.str. Intrarea Mangaliei Nr. 78AConstantaConstanta
FORTUNA MOTOR S.A.B-dul INDEPENDENTEI 126Baia MareMaramures
HELIOS SERVICE S.R.L.Calea Moldovei,nr.31FocsaniVrancea
INIDAN S.R.L.Str. Narciselor, Nr. 28Targu JiuGorj
IRICAD  Galatistr. TRAIAN Nr. 391GalatiGalati
MECATRONICS S.A.Str. LIVEZII 37Alba IuliaAlba
MECATRONICS S.A. PCT.SIBIUDN1 KM 305+500SelimbarSibiu
MONDO TRADE S.R.L.Str. GHEORGHE DOJA 225Tirgu MuresMures
NEORTIC MOTORS S.R.L.Soseaua Pipera nr 48, corp B1, sector 2BucurestiBucuresti
NORDSERVICE AUTORACING S.R.L.str. Bariera Valcii, Nr. 241CraiovaDolj
RAIMAN AUTO 2015Aleea Sinaia nr.138-140AninoasaDambovita
REAL TEST S.R.L.Str. Vasile Alecsandri nr. 13BisSloboziaIalomita
RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.Calea Sagului, nr.231ChisodaTimis
RMB INTER AUTO S.R.L.Calea Clujului nr 15Sat Sannicoara , Com ApahidaCluj
ROL CAR S.R.L.Sos. Brailei nr. 4BuzauBuzau
TIRIAC AUTO SRL PCT.PITESTISat Albota, str.Albota nr.2AlbotaArges
TIRIAC AUTO SRL PCT.BACAUDN 2 Km. 279Bacau, Nicolae BalcescuBacau
TIRIAC AUTO SRL PCT.BRASOVCalea BUCURESTI 244BrasovBrasov
TIRIAC AUTO SRL PCT.BUCURESTIB-d Expozitiei 2, corp A, parterBucurestiBucuresti
TIRIAC AUTO SRL PCT.CONSTANTASos. Mangaliei nr. 211ConstantaConstanta
TIRIAC AUTO SRL PCT.ORADEACalea Clujului nr. 279 – 281OradeaBihor

4.2 Dupa data incheierii Campaniei, Service-urile Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

 1. SECTIUNEA 5. DREPTUL DE INSCRIERE

5.1 Campania se adreseaza doar posesorilor si utilizatorilor de automobile Hyundai.

5.2 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament. (denumiti in continuare “Participanti “)

5.3 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5.4 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;

(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

 1. SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Conditii privind inscrierea in Campanie

6.1.1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 2. b) Participantul trebuie sa beneficieze de un schimb de ulei la masina personala, in unul din service-urile participante si in perioadele de desfasurare ale campaniei mentionate la Sectiunea 3 Punctul 2 al prezentului regulament si sa poata face dovada de achizitie prin posesia si prezentarea la cererea organizatorului a bonului fiscal in original sau a facturii fiscale, intreg si nedeteriorat.
 3. c) Participantul trebuie sa se inscrie in Campanie prin inscrierea pe site-ul https://uleiuri-lubrifianti.com.ro/campaniehyundai cu numele dealerului Hyundai, numărul de șasiu al mașinii lor (VIN) și numărul facturii/ bonului fiscal care face dovada schimbului de ulei, cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;
 4. d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 Punctul 2 de mai sus;
 5. e) Participantul va folosi pentru inscriere o adresa de email si un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila: Orange, Telekom, Vodafone si Digi.
 6. f) Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 1 numer de bon fiscal / campanile Orice alt numar de bon fiscal nu va fi luat in considerare daca va fi transmis dupa incheierea Campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de bon fiscal pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

Numarul de inscrieri ale unui Participant in perioada intregii Campanii, nu poate depasi 1. Orice inscriere ulterioara maximului de 1 de inscrieri nu va fi inregistrata de Organizator.

 1. g) Un Participant unic este definit de aceeasi adresa de email si numar de telefon.
 2. h) Acelasi numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data si numai in modalitatatea prevazuta in Sectiunea 6.2. In cazul in care se constata ulterior (ex. Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare in procedura de validare), ca acelasi numar de bon fiscal s-a receptionat de catre Organizator de pe doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite sau adrese de email diferite , acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon sau adresei de email corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii numarului bonului fiscal.
 3. i) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica existenta oricarui bon receptionat la magazinul emitent al documentului.
 4. j) Participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal in original si nedeteriorat pana la finalul incheierii inmanarii premiilor si sa-l prezinte organizatorului in cazul in care acesta solicita acest lucru. Bonul fiscal trebuie sa ateste achizitia unui schimb de ulei pe acelasi document, in perioada de desfasurare a Campaniei.
 5. k) Decizia finala asupra validitatii unui bon fiscal revine exclusiv Organizatorului, iar acesta nu va purta corespondenta cu participantii ale caror bonuri nu au fost validate.
 6. l) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica textul mesajelor Campaniei, fara a anunta acest lucru printr-un act aditional la prezentul Regulament.

6.2 Modalitatea de inscriere in Campanie

Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: cheltuieli determinate de achizitionarea produselor   participante, de obtinerea de informatii cu privire la Campanie, prin apelarea numarului de Infoline dedicat Campaniei. Enumerarea de mai sus este exemplificativa, nu exhaustiva.

Participantii se pot inscrie in Campanie prin accesarea paginii dedicate campaniei de pe site-ul https://uleiuri-lubrifianti.com.ro/campaniehyundai

VII. SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI:

7.1 Premiile campaniei vor fi achizitionate prin intermediul organizatorului Elgeka-Ferfelis se vor acorda prin tragere la sorti si sunt urmatoarele:

 1. Premii Categoria I.

1 (un) premiu constand in “Bilete la WRC Grecia 5-8 septembrie,pentru 2 persoane” in valoare de 15.000 RON/premiu.

Componenta premiului este:

Cazare, mese, transport cu avion, bilete la WRC pentru 2 persoane.

 1. Premii Categoria II.

10 (zece) premii constand in cate un “Multibag Hyundai”, in valoare (estimativa) 125 RON / premiu.

20(douazeci) premii constand in o “Umbrela Hyundai”, in valoare de 125 RON / premiu.

30(treizeci) premii constand in o “Cana coffee to go Hyundai”, in valoare de de 63,5 RON / premiu.

7.2 Valoarea totala estimativa a premiilor acordate in cadrul campaniei este de 20625 RON

7.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

7.4 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu din fiecare categorie.

VIII. SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

In cadrul acestei Campanii, cele 61 de premii descrise la Sectiunea 7, se vor acorda prin trageri la sorti, dintre toate inscrierile valide, conform procedurii descrise in prezentul Regulament, dupa cum urmeaza:

8.1 Tragerea la sorti se va organiza in termen de maximum 15 zile lucratoare de la finalul Campaniei (31.07.2024)

8.2 In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

 1. 1 premiu Categoria 1 – “Excursie”se vor extrage dintre toate inscrierile valide provenite in urma achizitiei unui schimb de ulei in cadrul service-urilor participante. Pentru premiul extras se vor extrage si 2 rezerve.
 1. Cele 60 (saizeci) premii Categoria 2 – “Multibag”,”Umbrela” si “Cana” se vor extrage dintre toate inscrierile valide provenite in urma achizitiei unui schimb de ulei in cadrul service-urilor participante.

            Pentru fiecare premiu extras se vor extrage si cate 2 rezerve aferente.

8.3. Tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine inscrierile valide in Campanie conform descrierilor de la sectiunea 8.2. Extragerile se vor efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Trust Vision din Blv. Bucurestii Noi nr 30C, sector 1, Bucuresti sau la sediul Notariat Signature cu adresa in Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei 155, bloc D1, sector 1, in prezenta unui notar public.

 1. SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

9.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

9.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

9.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

 1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

▪ Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, CNP -ul, cu specificatia ca, CNP-ul va fi solicitat doar castigatorilor de premii ce au o valoare mai mare de 600 lei, respectiv premiul constand intr-un “Excursie”.

▪ Sa trimita fotografia reala a bonului fiscal original si in cazul castigurilor de peste 600 lei, sa trimita si o copie a cartii de identitate in termen de 3 zile lucratoare.

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

9.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 10 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

9.5 Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

9.6 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

9.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

9.8 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe https://uleiuri-lubrifianti.com.ro/campaniehyundaiintr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 30 de zile lucratoare de la data validarii acestora.

9.9 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe  https://uleiuri-lubrifianti.com.ro/campaniehyundai.

9.10 Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. In momentul inmanarii premiului, curierul sau reprezentantul organizatorului poate solicita castigatorului prezentarea bonului fiscal in original. Refuzul de prezenta bonul in original sau de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

9.11 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

9.12 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 1. SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

 1. SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

✓ Pierderea bonului fiscal;

✓ Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

✓ Lipsa produselor participante din magazine;

✓ Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;

✓ Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;

✓ Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;

✓ Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

✓ Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

✓ Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;

✓ Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

✓ Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;

✓ Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

✓ Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);

✓ Organizatorul este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator si de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

11.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

XII. SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XIII. SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

– Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea : razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzie sau modifica termenii Regulamentului.

13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIV. SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021 204 66 00 (program L-V 9-17), prin posta la adresa Municipiul Bucuresti, Str. Drumul Intre Tarlale, Nr.150-158, Et.2, Sector 3 sau prin email la adresa [email protected] pana la tragerii la sorti. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Shell Helix WRC”

 (“Campania”)

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Sc Trust Vision Srl

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Initiatorul Campaniei (denumita in continuare „Campania”) este ELGEKA – FERFELIS ROMANIA SA („Initiatorul”), o societate din Romania, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Str. Drumul Intre Tarlale, Nr.150-158, Et.2, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6936/2008, avand Codul Unic de Inregistrare RO4071993, cont bancar IBAN RO81BACX0000000263068000, deschis la banca UNICREDIT BANK SA (denumita in continuare “Operatorul”),

      Prin intermediul S.C. TOTAL BRANDING PARTNERS S.R.L. (denumita in continuare „Imputernicit  1”) cu sediul in Pitesti, str.Exercitiu, nr 107, 110200, jud Arges, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J03/1679/2004, cod unic de înregistrare RO 16830264, cont bancar IBAN RO80 BACX 0000 0022 9582 0000 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Domenii, reprezentata de dl Andrei Serbulea, Administrator

Dar si prin intermediul Trust Vision, cu sediul social in Bucuresti, str. Berzei Nr 9, Corp C Ap.11, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr J40/8697/2002, avand Codul Unic de inregistrare RO 14864023, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit2”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Adresa: Municipiul Bucuresti, Str. Drumul Intre Tarlale, Nr.150-158, Et.2, Sector 3 email [email protected], tel: 021 204 66 00

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

 1. Numar de telefon si adresa de email

Pentru castigatori:

 1. Nume, Prenume, Numar de telefon, Adresa email, Adresa postala, CNP (doar pentru premiile cu valoare de peste 600 lei).

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare.

 1. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

 1. i) Organizarea si desfasurarea campaniei
 2. ii) Desemnrea si validarea castigatorilor

iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

In cazul anuntarii telefonice a castigatorilor de catre Trust Vision

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care angajatii Mediapost Hit Mail gestioneaza relatia cu participantii la Campanie.

 1. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “Shell…”. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii la concurs sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Trust Vision.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului –Total Branding si Trust Vision SRL;, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

– Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa ………………………………., sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail…………………………….

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.